ראשי אופנועים רכב דירה עסק תאונות אישיות יצירת קשר
ביטוח רכב
תנאי פוליסה
הצעה לביטוח רכב
שינויים בפוליסה
ביטול
הקפאה
המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפו"ל)
בקשה לביטול פוליסה

מספר פוליסה של הפו"ל נכונה לרכב מספר
שם בעל הפוליסה מספר טלפון

הריני מצהיר בזאת כי החל מתאריך כלי הרכב המבוטח בפוליסה זו בחברתכם לא יהיה בשימוש ולפוליסה לא יהיה תוקף כלשהוא ואחריות חברה לא תחול על שום תביעה ו/או תאונה שתתרחש בכלי הרכב הרשום לעיל .
אישורים כגון : העברת בעלות , דיווח למשטרה , דו"ח שמאי ישלחו לפקס מספר 03-6811333
את התעודה המקורית יש לשלוח למשרדנו בדואר לכתובת בר יוחאי 11 תל אביב "רמי ביטוחים"

הנני נותן לסוכנות הביטוח רמי ביטוחים לבצע עבורי את פוליסת הביטוח ע"פ הפרטים שנמסרו בטופס זה , הנני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ואין פרטים העלולים להטעות את הפו"ל בהערכת סיכון . מוסכם בזאת שההצעה הנ"ל תשמש בסיס לפוליסה וכחלק בלתי נפרד ממנה והנני מסכים לקבל את הפוליסה בטופס רגיל הקבוע בפו"ל . טופס ISO ימולא עם נציג הסוכנות בטלפון . הנני מתחייב לבדוק את פרטי הפוליסה ונכונותם ולהודיע על כל טעות .

השינוי לא יתבצע באופן אוטומטי , יש ליצור קשר על המשרד בטלפון 03-6838888
ביטוח חובה